3xM - more message in the media

Personvern

Betingelser og vilkår

Kort sagt: 3xM Norge oppbevarer ditt navn, din adresse og informasjon om gaven du har gitt. Vi vil aldri utlevere ditt navn og adresse til andre.

Du kan når som helst be om innsyn, og du kan selvsagt reservere deg mot nye henvendelser fra oss om du ønsker det. Send en mail til giver@3xm.no dersom du ønsker å reservere deg mot eventuelle fremtidige henvendelser fra oss.

I henhold til Personopplysningsloven §8 „Vilkår for å behandle personopplysninger“, bokstav a), b) og f) behandles opplysninger henholdsvis for å oppfylle en avtale med støttespillere, oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser, foruten for å ivareta oragnisasjonens berettigede interesse av å opprettholde et personregister til bruk i arbeidet med å oppfylle organisasjonens formål. Organisasjonen behandler ikke sensitive personopplysninger i sitt register. Foruten personalia, oppbevarer 3xM Norge informasjon om bidrag som er ytt.

Organisasjonen forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering mot Det Sentrale Reservasjonsregister, samt utfører løpende vedlikehold av personopplysninger mot offentlig tilgjengelige kilder.

3xM Norge benytter i overensstemmelse med gjeldende regelverk opplysninger om navn og adresse til markedsføringsformål. 3xM Norge vil aldri utlevere ditt navn og adresse til andre. Behandlingsansvarlig er Leder for innsamlingsseksjonen.

Personer som er registrert i 3xM Norges register, kan be om innsyn i hvilke opplysninger organisasjonen har registrert om vedkommende. Slik informasjon vil kun bli utleverte når vedkommende leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Dette for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.