3xM - more message in the media

Hvordan vi forandrer

Hvordan vi forandrer

Forskning viser at TV-programmer hvor aktuelle samfunnsbehov belyses fra et bibelsk perspektiv fører til mange henvendelser fra seerne. Programmene har stor innflytelse på seerne.

3xM formidler Guds Ord på en praktisk måte inn i det enkelte land og kultur hvor vi sender fjernsynsprogrammer. Vi sprer eksempelvis kunnskap om hvordan man kan beskytte seg mot HIV/Aids, hvordan fattige kan arbeide for å bli økonomisk uavhengige og hvilke negative virkninger korrupsjon fører til.

Ved å sette det bibelske budskapet i sammenheng med kulturelt relevante temaer, når vi et bredt publikum av mennesker som ikke kjenner Jesus. Vi ønsker å nå disse menneskene med evangeliet. Vi vil se kristne verdier forvandle samfunnet.

Vitnesbyrd fra seere

Gjennom disse tv-programmene ble jeg kjent med Kristus. -Shukia

Sentral-Asia:

Shukia er fattig, men troen på Gud gir henne styrke. Shukia så en serie med kristne TV-programmer på DVD. Senere spurte naboen hennes om hun ville bli med på gudstjeneste i den lokale kirken. Første nølte Shukia, men bestemte seg likevel for å gå. Hun la merke til at TV-programmene gradvis forandret henne.

«Gjennom disse TV-programmene ble jeg kjent med Kristus. Og nå har hele familien min blitt kjent med Jesus! Programmene jeg så ga meg håp, og nå deler jeg det videre til andre. Jeg ber om at mine naboer og venner også skal bli fylt med Guds kjærlighet!»


Vest – Afrika

Gabriel forteller:

«Jeg så en episode av programmet ”Dødelig honning” som handlet om HIV/Aids . Ett av temaene som gjorde særlig inntrykk på meg er at du ikke kan se det på utsiden om noen er smittet . Jeg er selv smittet, men du kan ikke se det på meg. Jeg vil ikke fortelle andre at jeg er syk, fordi jeg frykter å bli avvist. Dette hendte med meg tidligere. Mange av vennene mine forlot meg når de fant ut at jeg er HIV-smittet. Budskapet i evangeliet rørte meg: Selv om du er infisert og opplever at folk snur ryggen til deg, vil Gud aldri forlate deg! Jeg er glad for at temaet berøres i offentligheten. Programserien oppmuntrer meg til å snakke åpent med mine venner om sykdommen, og til å dele håpet som Jesus Kristus gir.»


Nå vet jeg at Jesus er god! -Bahar

Indonesia

Bahar ble nysgjerrig etter å ha sett et kristen TV-program som handlet om å leve med den Hellige Ånd. Han opplevde en indre fred når han så hvor god Jesus var mot folket. Dette ble et vendepunkt for ham. Han så programmet igjen på YouTube.com og ringte deretter inn til fjernsynsstudioet. «Jeg trenger å vite mer om dette, » sa han . «Jeg trenger å høre om Jesus og lære om hvordan jeg kan leve med den Hellige Ånd.”

«Jeg ringte ofte og lærte mer og mer» forteller han smilende. Livet til Bahar er blitt fullstendig forandret etter at han kom til tro på Jesus. «Nå har jeg fred på innsiden» forteller han.