3xM - more message in the media

Hva vi gjør

Hva vi gjør

Arbeidsmåten til 3xM er unik. Vi fører lokale kristne lederne sammen på tvers av kirkesamfunn for å samarbeide om å drive regionale TV-produksjonsselskaper. De lokale menighetene vet hvordan de kan nå sitt eget folk. De kjenner kulturelle nyanser og språk. Derfor vil vi at lokale kristne skal sitte i førersetet når nye programmer og TV-serier produseres.

3xM distribuerer sendingene gjennom nasjonale TV-nettverk i landene vi arbeider i. Dermed når vi mange, og vi sikrer samtidig at språk og innhold er relevant for seerne. I tillegg til å formidle evangeliet berører vi aktuelle sosiale utfordringer i de enkelte landene, eksempelvis HIV/Aids, arbeidsledighet blant ungdom og korrupsjon. På den måten tiltrekker vi oss store seergrupper som ikke er kristne. Det er nettopp disse vi ønsker å nå!

image

Geografisk arbeider vi i 10/40-vinduet fordi:
– 2/3 av verdens befolkning bor her
– Folk i dette området har minst kjennskap til kristen tro
– De fleste ikke – kristne religioner er etablert her
– Fjernsyn er et effektivt medium for å bringe evangeliet til mennesker som lever i dette store området

Våre prosjekter:

Indonesia

Islam er den dominerende religionen I Indonesia. Landet har verdens høyeste andel av muslimsk befolkning: 202,9 millioner mennesker er tilknyttet Islam. Det utgjør 88,2% av Indonesias befolkning på 237 millioner.

I juli 2013 startet 3xM å produsere en ny TV-serie som formidler evangeliet til indonesiske TV-seere. Serien formidler evangeliske budskap ved å fokusere på et voksende sosialt problem I Indonesia: Bruk av narkotika.

I november 2013 ble det første programmet I TV-serien “Sang Pemenang” (“Vinnerne”) publisert på den nasjonale TV-kanalen TVRI. Programmet på 30 minutter blir sendt to ganger i måneden. Hvert program retter søkelys på følger av narkotikabruk, og formidler samtidig evangeliet. Programmene benytter kjente indonesiske programledere, sammen med intervjuer og vitnesbyrd.

Fjernsynskanalen TVRI distribueres til 172 millioner mennesker. Indonesere kan motta evangelisk undervisning gjennom arbeidet til 3xM, mange for første gang i sitt liv!

Støtt vårt arbeid i Indonesia!


Bangladesh

Bangladesh har verdens nest største muslimske befolkningsandel. 90% av landets 161 millioner innbyggere er tilknyttet Islam, og ca 9% av befolkningen er hinduister. Bare om lag 1% av befolkningen er kristne.

Korrupsjon er et av landets største sosiale problemer. Korrupsjonen omhandler ikke bare penger, det berører relasjoner mellom familier, naboer og menneskers gudstro. Korrupsjonen er over alt i samfunnet. Siden alle i Bangladesh må forholde seg til dette, får TV-programmer som omhandler temaet mye oppmerksomhet fra både kristne og andre troende.

3xM sine TV-serier tar opp sosiale temaer, deriblant korrupsjon. Programmene utgjør en stor mulighet til å formidle evangeliet – både gjennom dramaserier og vitnesbyrd av mennesker som har fått livene sine forvandlet av Gud.

Støtt vårt arbeid i Bangladesh!


Vest Afrika

3xM har arbeidet i den fransktalende delen av Vest-Afrika i over 20 år. Det finnes nærmest ikke noe kristent TV-arbeid utover 3xM sine produksjoner I denne regionen. Landene I Vest-Afrika har store andeler av muslimsk befolkning. Her er det vanskelig å finne kristen undervisning og pålitelig informasjon om kristen tro.

For tiden sendes 3xM sine produksjoner i 9 land i Vest-Afrika, med en samlet potensiell målgruppe på 150 millioner mennesker.

Her produserer og sender 3xM to TV-serier: “Deadly Honey” (dødelig honning) og “New Generation” (Ny generasjon). Begge programseriene formidler bibelske sannheter på en konkret og praktisk måte.

Gjennom fjernsynsmediet når 3xM millioner av mennesker. Hver eneste uke mottar vi mange henvendelser fra seere som har kommet til tro på Jesus gjennom programmene. Liv forvandles!

Støtt vårt arbeid i Vest Afrika!